Hỗn hợp E chứa ba peptit đều mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa ba pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa ba peptit đều mạch hở gồm peptit X (C5H10O3N2), peptit Y (C7HaObNc) và peptit Z (C11HxOyNz). Đun nóng 26,53 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 1,2225 mol O2, thu được CO2, H2O, N2 và 19,61 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp E là A. 86,85%. B. 65,97%. C. 89,29%. D. 75,93%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi E thành C2H3OH (u), CH2 (v) và H2O (p) mE = 57u + 14v + 18p = 26,53 nO2 = 2,25u + 1,5v = 1,2225 nNa2CO3 = 0,5u = 0,185 —> u = 0,37; v = 0,26 và p = 0,1 Đặt x, y, z là số mol X, Y, Z nE = x + y + z = 0,1 (1) nC = 5x + 7y + 11z = 2u + v = 1 (2) Số N = u/p = 3,7 —> Z phải ít nhất 4N TH1: X là Gly-Ala; Y là Gly-Val; Z là (Gly)3(Val): nN = 2x + 2y + 4z = 0,37 Kết hợp (1)(2) —> Vô nghiệm TH2: X là Gly-Ala; Y là Gly-Val; Z là (Gly)4(Ala): nN = 2x + 2y + 5z = 0,37 Kết hợp (1)(2) —> Vô nghiệm TH3: X là Gly-Ala; Y là (Gly)2(Ala); Z là (Gly)3Val nN = 2x + 3y + 4z = 0,37 Kết hợp (1)(2) —> x = y = 0,01 và z = 0,08 —> %Z = 86,85%

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP