Cho V ml dung dịch Al2 SO4 3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho V ml dung dịch A...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M vào 500 ml Ba(OH)2 0,1M. Sau khi kết thúc có kết tủa 12,045 gam. V là: A. 75 B. 150 C. 300 D. 200 Be Cua bình luận 08.07.2018 Bình luận(1)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nBa(OH)2 = 0,05 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 —> 2Al(OH)3 + 3BaSO4 (1) 3x………………..x…………………..2x…………..3x Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 —> Ba(AlO2)2 + 4H2O 0,05 – 3x….0,1 – 6x m↓ = 78(2x – 0,1 + 6x) + 233.3x = 12,045 —> x = 0,015 —> V = 0,15 lít = 150 ml Chú ý: Chứng minh Al(OH)3 đã bị hòa tan bằng cách thay nBa(OH)2 vào (1), tính m↓ = ? > 12,045 nên Al(OH)3 phải bị hòa tan một phần.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP