Một nguyên tố M có 3 đồng vị:...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một nguyên tố M có 3...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một nguyên tố M có 3 đồng vị: M1, M2, M3. Tổng số phần tử của 3 đồng vị bằng 129. Tổng số hạt của M1, M2 hơn kém nhau 1 hạt. Đồng vị M3 có số hạt mang điện gấp 2 lần số hạ không mang điện. Xác định số khối của 3 đồng vị. Tính nguyên tử khối trung bình của M biết rằng tỉ lệ nguyên tử như sau: M1/M2 = 390/611; M2/M3 = 141/2769

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tổng số phần tử = 6Z + N1 + N2 + N3 = 129 Đồng vị M3: 2Z = 2N3 N1 + 1 = N2 Thế N2, N3 vào phương trình đầu —> 7Z + 2N1 = 128 —> N1 = 64 – 3,5Z Do N1 ≤ Z ≤ 1,5N1 —> 64 – 3,5Z ≤ Z ≤ 1,5(64 – 3,5) —> 14,22 ≤ Z ≤ 15,36 —> Z = 15 —> N1 = 11,5: Vô nghiệm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP