Cho 45 3 gam hỗn hợp E chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 45,3 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 45,3 gam hỗn hợp E chứa 3 este đều mạch hở gồm X, Y, Z với số mol lần lượt là x, y, z. Đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y hoặc z mol Z đều thu được CO2 có số mol nhiều hơn H2O là 0,15 mol. Đun nóng 45,3 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và 48,1 gam hỗn hợp gồm 2 muối của 2 axit có mạch không phân nhánh. Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 24,5 gam. Phần trăm este có khối lượng phân tử lớn nhất trong E là: A. 17,2% B. 14,6%. C. 13,0%. D. 15,7%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = a —> nOH(T) = a —> nH2 = 0,5a —> mT = m tăng + mH2 = a + 24,5 Bảo toàn khối lượng: 45,3 + 40a = 48,1 + a + 24,5 —> a = 0,7 Đốt E —> nCO2 = u và nH2O = v —> u – v = 0,15.3 mE = 12u + 2v + 16.0,7.2 = 45,3 —> u = 1,7 và v = 1,25 nT = 0,7 và mT = a + 24,5 = 25,2 —> MT = 36 —> T gồm CH3OH (0,5) và C2H5OH (0,2) Bảo toàn C —> nC(muối) = 0,8 Bảo toàn H —> nH(muối) = 0 —> Các muối đều không có H, mặt khác các muối không nhánh nên đều 2 chức. —> nE = n muối = a/2 = 0,35 Số C trung bình của E = u/0,35 = 4,857 —> X là (COOCH3)2 (0,15 mol) —> nY + nZ = 0,2 và nC của Y và Z = u – 0,15.4 = 1,1 —> C trung bình của Y, Z = 5,5 —> Y là CH3-OOC-COO-C2H5 (0,15 mol) Còn lại nZ = 0,05 và nC của Z = 0,35 —> Số C của Z = 7 Trong Z còn lại nCH3OH = 0,5 – 0,15.2 – 0,15 = 0,05 và nC2H5OH = 0,2 – 0,05 = 0,05 nên Z là CH3-OOC-C≡C-COO-C2H5 (0,05 mol) —> %Z = 17,22%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP