Đốt cháy hoàn toàn 41 22 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 4...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 41,22 gam hỗn hợp E chứa 2 este đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức, thu được 1,17 mol nước. Mặt khác đun nóng 41,22 gam E cần dùng 630 ml dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp Z chứa 2 ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon và hỗn hợp T chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 18,75 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp E là A. 82,15%. B. 72,03%. C. 74,24%. D. 75,72%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nOH(ancol) = nNaOH = 0,63 —> nH2 = 0,315 mAncol = m bình tăng + mH2 = 19,38 Bảo toàn khối lượng —> m muối = 47,04 —> M muối = 74,67 —> Muối gồm HCOONa (0,33) và CH3COONa (0,3) Bảo toàn H —> nH(ancol) = 1,74 nO(ancol) = 0,63 —> nC(ancol) = (mAncol – mO – mH)/12 = 0,63 Dễ thấy ancol có nC = nO —> Các ancol đều no —> nAncol = nH/2 – nC = 0,24 —> Số C = 0,63/0,24 = 2,625 —> C2H4(OH)2 (0,09) và C3H5(OH)3 (0,15) Ghép các muối vào ancol ta được các este: (HCOO)2C2H4: 0,09 mol (HCOO)(CH3COO)2C3H5: 0,15 mol —> %(HCOO)(CH3COO)2C3H5 = 74,24%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP