Trong ion phức Cu NH3 42+ liên kết...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong ion phức Cu(NH...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong ion phức Cu(NH3)42+, liên kết giữa các phân tử NH3 và Cu2+ là: A. Liên kết ion. B. Liên kết cho – nhận. C. Liên kết cộng hoá trị. D. Liên kết kim loại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Liên kết cho – nhận: Đôi electron tự do chưa tham gia liên kết của nguyên tử N di chuyển vào các obital trống của Cu2+.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP