Đốt cháy hoàn toàn 16 84 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 16,84 gam hỗn hợp X gồm 2 este mạch hở cần dùng 0,89 mol O2, thu được 0,76 mol CO2 và 11,88 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 16,84 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 11,24 gam. Số nguyên tử H trong este có khối lượng phân tử lớn hơn trong hỗn hợp X là: A. 14 B. 10 C. 12 D. 16

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 0,66 Bảo toàn O —> nO(X) = 0,4 —> nNaOH = 0,2 nOH(Y) = 0,2 —> Y + Na —> nH2 = 0,1 —> mY = m tăng + mH2 = 11,44 Bảo toàn khối lượng —> m muối = 13,4 Muối có dạng R(COONa)r (0,2/r mol) —> M muối = R + 67r = 13,4r/0,2 —> R = 0 Do R = 0 nên r = 2 là nghiệm duy nhất. —> Sản phẩm chỉ có 1 muối (COONa)2 (0,1 mol) Muối đa chức nên các ancol đều đơn chức. MY = 57,2 —> C2H5OH (0,04) và C3H7OH (0,16) —> X gồm C2H5-OOC-COO-C3H7 (0,04) và (COOC3H7)2 (0,06) —> Este lớn có 14H

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP