Khử hoàn toàn 7 84 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn 7,84 g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn 7,84 gam hỗn hợp gồm CuO và FexOy bằng CO (dư) thấy còn lại 5,92 gam chất rắn. Nếu lấy chất rắn đó hòa tan vào dung dịch HCl dư thì thoát ra 1,344 lít khí H2 ở đktc. Xác định công thức của FexOy.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP