Hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hiđro hóa hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hiđro hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit mạch hở, thu được hỗn hợp ancol Y. Dẫn Y qua bình đựng Na (dư 25% so với lượng cần thiết), sau phản ứng thu được 11,2 lít H2 (đktc) và hỗn hợp rắn Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được N2CO3, H2O và 16,5 gam CO2. Mặt khác, cho 0,3 mol X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là A. 86,4. B. 97,2. C. 108,0. D. 129,6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,5 —> nNa = n-CH2OH = 1 —> nNa đã dùng = 1 + 25%.1 = 1,25 Bảo toàn Na —> nNa2CO3 = 0,625 Bảo toàn C —> nC = nNa2CO3 + nCO2 = 1 Dễ thấy nC = nCH2OH nên ancol có C chỉ nằm trong nhóm CH2OH —> CH3OH và C2H4(OH)2 Anđehit ban đầu là HCHO và (CHO)2 —> nAg = 0,3.4 = 1,2 —> mAg = 129,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP