Hiđrat hóa 0 1 mol axetilen với xúc...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hiđrat hóa 0,1 mol a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hiđrat hóa 0,1 mol axetilen với xúc tác thích hợp, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí X. Hấp thụ toàn bộ X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 23,04 gam kết tủa. Hiệu suất hiđrat hóa axetilen là A. 80%. B. 50%. C. 40%. D. 60%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm CH3CHO (a) và C2H2 dư (b) —> nC2H2 ban đầu = a + b = 0,1 Kết tủa gồm Ag (2a) và C2Ag2 (b) —> 108.2a + 240b = 23,04 —> a = 0,04 và b = 0,06 —> H = a/0,1 = 40%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP