Đốt cháy hoàn toàn 0 5 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp anken X và ankin Y thu được 44 gam CO2. Tên gọi của X và Y lần lượt là A. etilen và axetilen. B. propilen và propin. C. propilen và axetilen. D. etilen và propin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 1 —> Số C trung bình = nCO2/nhh = 2 Do X, Y đều ít nhất 2C —> C2H4 và C2H2 —> etilen và axetilen.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP