Ứng với công thức phân tử C5H8 có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Ứng với công thức ph...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu hiđrocacbon mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau, tác dụng với H2 dư (xúc tác Ni, t°), thu được isopentan? A. 4. B. 6. C. 2. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C5H8 + 2H2 —> CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 —> Cấu tạo của C5H8: CH2=C(CH3)-CH=CH2 CH3-C(CH3)=C=CH2 CH3-CH(CH3)-C≡CH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP