Cho các ancol sau: ancol isobutylic I 2-metylbutan-1-ol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các ancol sau: a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các ancol sau: ancol isobutylic (I); 2-metylbutan-1-ol (II); 3-metylbutan-2-ol (III); 2-metylbutan-2-ol (IV); ancol isopropylic (V). Những ancol khi tách nước (xúc tác H2SO4 đặc, 170°C), thu được một anken duy nhất là: A. (I), (II), (III), (IV). B. (I), (II), (IV), (V). C. (I), (II), (V). D. (II), (III), (V).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(I) (CH3)2CH-CH2OH (II) CH3-CH2-CH(CH3)-CH2OH (III) CH3-CHOH-CH(CH3)-CH3 (IV) (CH3)2COH-CH2-CH3 (V) (CH3)2CH-OH Các ancol đối xứng hoặc ankan-1-ol tách H2O tạo 1 anken duy nhất: (I), II), (V)

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP