Cho m gam este đơn chức A phản...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam este đơn c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam este đơn chức A phản ứng với dung dịch KOH thu được sản phẩm hữu cơ duy nhất B. Đốt hoàn toàn lượng B trên được 8,28 gam K2CO3, 23,76 gam CO2 và 9,72 gam H2O. Tìm m?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A đơn chức, tác dụng với KOH —> 1 sản phẩm duy nhất nên A là este vòng dạng -RCOO- (Đầu nối với đuôi thành vòng). RCOO + KOH —> HO-R-COOK nK2CO3 = 0,06 —> nB = 0,12 nCO2 = nH2O = 0,54 —> B no Bảo toàn C —> nC = nK2CO3 + nCO2 = 0,6 —> Số C = nC/nB = 5 —> B là HO-C4H8-COOK A là C4H8COO (0,12 mol) —> mA = 12 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP