Hỗn hợp A chứa hai este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A chứa hai e...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A chứa hai este đơn chức X (C4H4O2) và Y (C4H6O2), X và Y đều phản ứng với brom theo tỉ lệ mol 1 : 2. Cho 19,38 gam A phản ứng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa 20,44 gam hỗn muối B và hỗn hợp C chứa hai ancol. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Hỗn hợp C chứa hai ancol no. B. Trong hỗn hợp A, khối lượng của X nhỏ hơn khối lượng của Y. C. Đốt cháy hoàn toàn muối B thu được 0,63 mol hỗn hợp CO2 và H2O. D. Trong hỗn hợp A, tỉ lệ số mol của X và Y là 5 : 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X và Y đều phản ứng với brom theo tỉ lệ mol 1 : 2 và xà phòng hóa tạo 2 ancol nên A gồm: X là CH≡C-COOCH3 (x mol) Y là HCOO-CH2-CH=CH2 (y mol) mA = 84x + 86y = 19,38 B gồm CH≡C-COONa (x mol) và HCOONa (y mol) mB = 92x + 68y = 20,44 —> x = 0,2 và y = 0,03 A. Sai, C chứa CH3OH và CH2=CH-CH2OH B. Sai, mX = 0,2.84 > mY = 0,03.86 C. Đúng D. Sai, nX : nY = x : y = 20 : 3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP