Nguyên tử X có tổng số hạt là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nguyên tử X có tổ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nguyên tử X có tổng số hạt là 52. Biết số hạt ở vỏ ít hơn số hạt trong nhân là 18 a) Tìm tên X và số khối b) Cho 6,72 lít khí X ( đktc ) tác dụng vừa đủ với Kali. Tính khối lượng muối thu được

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số proton = Số electron = Z và Số nơtron = N Tổng hạt = 2Z + N = 52 (1) Số hạt ở vỏ (electron) ít hơn số hạt trong hạt nhân (proton và nơtron) là 18: —> Z + 18 = Z + N (2) (1)(2) —> Z = 17 và N = 18 X là Cl, số khối A = Z + N = 35 b. nCl2 = 6,75/22,4 = 0,3 2K + Cl2 —> 2KCl ……..0,3………..0,6 mKCl = 0,6.(39 + 35) = 44,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP