Có 6 dung dịch riêng biệt: Fe NO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có 6 dung dịch riêng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có 6 dung dịch riêng biệt: Fe(NO3)3, AgNO3, CuSO4, ZnCl2, Na2SO4, MgSO4. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Cu kim loại, số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là: A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Chỉ có 1 trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là AgNO3 do: Cu + 2Ag+ —> Cu2+ + Ag Ag sinh ra bám vào Cu tạo cặp điện cực Cu-Ag tiếp xúc trực tiếp và cùng tiếp xúc với dung dịch điện li.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP