X Y là hai este đều mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai este đều...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai este đều mạch hở, không phân nhánh và có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy 15,9 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 0,615 mol O2. Mặt khác, đun nóng 15,9 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp F gồm hai ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp nhau và hỗn hợp gồm a gam muối A và b gam muối B (MA > MB). Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,28 gam; đồng thời thu được 2,688 lít khí H2 thoát ra ở đktc. Giá trị của a : b gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 2,4. B. 2,5. C. 2,6. D. 2,3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,12 —> nF = 0,24 mF = m tăng + mH2 = 8,52 —> MF = 35,5 —> F gồm CH3OH (0,18) và C2H5OH (0,06) nNaOH = nF = 0,24 —> nO(E) = 0,48 Đốt E —> nCO2 = u và nH2O = v mE = 12u + 2v + 0,48.16 = 15,9 Bảo toàn O —> 2u + v = 0,48 + 0,615.2 —> u = 0,6 và v = 0,51 Bảo toàn C —> nC(muối) = 0,3 Bảo toàn H —> nH(muối) = 0,18 —> Muối gồm COONa (0,24), C (0,3 – 0,24 = 0,06) và H (0,18) Dễ thấy muối có nCOONa > nC nên phải có muối không chứa C ở gốc, mặt khác nC : nH = 1 : 3 nên muối gồm: CH3COONa (0,06 mol) (COONa)2 (0,24 – 0,06)/2 = 0,09 mol —> m(COONa)2 : mCH3COONa = 2,4512 Do 2 este cùng C, kết hợp với số mol ancol F ta có: CH3COOC2H5 (0,06) (COOCH3)2 (0,09)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP