Nung nóng 11 12 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng 11,12 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng 11,12 gam hỗn hợp gồm Cu, Fe, Mg ngoài không khí, thu được 15,12 gam hỗn hợp X chỉ chứa các oxit. Hòa tan toàn bộ lượng X trên bằng dung dịch chứa 0,56 mol HCl, thu được dung dịch Y. Cho AgNO3 dư vào Y thu được 81,98 gam kết tủa và khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số mol ion Fe2+ có trong Y là A. 0,05. B. 0,07. C. 0,06. D. 0,08

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO = (15,12 – 11,12)/16 = 0,25 nH+ = 2nO + 4nNO —> nNO = 0,015 Kết tủa gồm AgCl (0,56) và Ag —> nAg = 0,015 Bảo toàn electron: nFe2+ = 3nNO + nAg = 0,06

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP