X là hỗn hợp chứa este A no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hỗn hợp chứa es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hỗn hợp chứa este A (no, đơn chức, mạch hở) và 1 chuỗi hexapeptit B được tạo thành từ Gly, Ala và Val (nA : nB = 1 : 1). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 41,44 lít O2 (đktc). Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 700ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan B. Đem đốt cháy hoàn toàn B cần 34,72 lít O2 thu được 30,24 lít khí (đktc). Giá trị gần nhất của m là A. 45,00. B. 41,00. C. 47,00. D. 52,00.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP