Cho khí CO đi qua ống sứ chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho khí CO đi qua ốn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe2O3 nung nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn X bằng H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, lượng muối khan thu được là: A. 20 gam B. 32 gam C. 40 gam D. 48 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe2O3 = 0,1 Bảo toàn Fe —> nFe2(SO4)3 = nFe2O3 = 0,1 —> mFe2(SO4)3 = 40 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP