Hoà tan 7 8 gam hỗn hợp bột...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan 7,8 gam hỗn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp bột Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng thêm 7,0 gam so với dung dịch HCl ban đầu. Tính khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp ban đầu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nMg = a và nAl = b —> 24a + 27b = 7,8 (1) m tăng = m kim loại – mH2 —> mH2 = m kim loại – m tăng = 0,8 gam —> nH2 = a + 1,5b = 0,4 (2) (1)(2) —> a = 0,1 và b = 0,2 —> mMg = 2,4 và mAl = 5,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP