Dung dịch X chứa các ion: Fe3+ SO42-...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa các...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau: – Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa; – Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi) A. 3,73 gam. B. 7,04 gam. C. 7,46 gam. D. 3,52 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nNH4+ = nNH3 = 0,03 nFe3+ = nFe(OH)3 = 0,01 Phần 2: nSO42- = nBaSO4 = 0,02 Bảo toàn điện tích —> nCl- = 0,02 m muối mỗi phần = 3,73 —> m = 7,46

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP