Cho tan hoàn toàn 15 6 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho tan hoàn toàn 15...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho tan hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong 500ml dung dịch NaOH 1M thu được 6,72 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Thể tích HCl 2M tối thiểu cần cho vào X để thu được lượng kết tủa lớn nhất là A. 0,175 lít. B. 0,25 lít. C. 0,125 lít. D. 0,52 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi thu được kết tủa lớn nhất thì phần dung dịch còn lại chỉ chứa Na+ và Cl-. Bảo toàn điện tích —> nCl- = nNa+ = 0,5 —> nHCl = 0,5 —> V = 0,25 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP