Hoà tan hoàn toàn 5 94 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn 5,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn 5,94 gam hỗn hợp hai muối clorua của 2 kim loại nhóm IIA vào nước được 100ml dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion Cl- có trong dung dịch X ở trên ta cho toàn bộ lượng dung dịch X ở trên tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3. Kết thúc thí nghiệm, thu được dung dịch Y và 17,22 gam kết tủa. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch Y là A. 4,86 gam. B. 5,4 gam. C. 7,53 gam. D. 9,12 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgNO3 = nAgCl = 0,12 —> nNO3- = 0,12 Khi đổi từ 0,12 mol Cl- sang 0,12 mol NO3- thì khối lượng tăng = 0,12(62 – 35,5) = 3,18 —> Cô cạn Y thu được m muối = 5,94 + 3,18 = 9,12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP