Trộn dung dịch chứa Ba2+ OH- 0 06...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trộn dung dịch chứa ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trộn dung dịch chứa Ba2+; OH- (0,06 mol) và Na+ (0,02 mol) với dung dịch chứa HCO3- (0,04 mol); CO32- (0,03 mol) và Na+. Khối lượng kết tủa thu được sau khi trên là A. 3,94 gam. B. 5,91 gam. C. 7,88 gam. D. 1,71 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn điện tích —> nBa2+ = 0,02 Do nCO32- > 0,02 —> nBaCO3 = 0,02 —> mBaCO3 = 3,94 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP