Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe3O4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp Cu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe3O4 và 200 ml dung dịch chứa NaNO3 1M và H2SO4 2M, thu được dung dịch Y và thấy có 1,12 lít khí NO. Thêm dung dịch HCl dư vào dung dịch Y, lại thấy thoát ra 0,336 lít khí NO, NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3- và thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là: A. 18,4 B. 21,24 C. 25,6 D. 24,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaNO3 = 0,2 và nH2SO4 = 0,4 Thêm HCl dư vào Y thấy có NO chứng tỏ trong Y hết H+, còn NO3- và Fe2+. nH+ = 0,4.2 = 4nNO + 2nO —> nO = 0,3 —> nFe3O4 = 0,075 nNO tổng = 0,065 < nNO3- nên sau khi kết thúc tất cả các phản ứng thì NO3- vẫn dư. Bảo toàn electron: 2nCu + nFe3O4 = 3nNO tổng —> nCu = 0,06 —> m = 21,24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP