Đun nóng 18 4 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 18,4 gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 18,4 gam hỗn hợp X gồm axit butanoic và metanol có tỉ lệ mol là 1 : 3 với H2SO4 đặc xúc tác sau phản ứng thu được 9,18 gam este. Tính hiệu suất của phản ứng este hóa?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC3H7COOH = x và nCH3OH = 3x —> mX = 88x + 32.3x = 18,4 —> x = 0,1 nC3H7COOCH3 = 0,09 —> H = 0,09/0,1 = 90%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP