X là hỗn hợp gồm CuS FeS FeS2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hỗn hợp gồm CuS...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hỗn hợp gồm CuS, FeS, FeS2 và S. Người ta đốt cháy hoàn toàn 19,68 gam X bằng khí O2 dư. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí SO2 (đktc) và hỗn hợp rắn Y có khối lượng ít hơn khối lượng X là 2,08 gam. Mặt khác, cho 19,68 gam X trên tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí SO2. Giá trị của V là: A. 19,488 B. 18,816 C. 18,368 D. 21,056

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt X —> nSO2 = 0,2 Quy đổi X thành Fe (u), Cu (v), S (0,2) mX = 56u + 64v + 0,2.32 = 19,68 mY = 160u/2 + 80v = 19,68 – 2,08 —> u = 0,1 và v = 0,12 X + H2SO4 đặc nóng dư, bảo toàn electron: 2nSO2 = 3u + 2v + 0,2.6 —> nSO2 = 0,87 —> V = 19,488

Gửi 5 năm trước

1
sao lịa lấy 0,2 nhân 6 ạ? – Phuong Phan5 năm trước
2
*lại – Phuong Phan5 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP