Cho 4 lít N2 và 16 lít H2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 4 lít N2 và 16 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 4 lít N2 và 16 lít H2 vào bình phản ứng, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích 18,4 lít (thể tích các khí đo được ở cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là A. 30% B. 20% C. 40% D. 50%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
N2 + 3H2 —> 2NH3 —> nN2 phản ứng = n khí giảm / 2 = (4 + 16 – 18,4)/2 = 0,8 —> H = 0,8/4 = 20%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP