Cho luồng khí H2 dư đi qua 16...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho luồng khí H2 dư ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho luồng khí H2 dư đi qua 16 gam CuO nung nóng sau phản ứng thu được 13,6 gam chất rắn. Hiệu suất phản ứng là A. 75% B. 33,33% C. 60% D. 80%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCuO ban đầu = 0,2 nCuO phản ứng = nO giảm = (16 – 13,6)/16 = 0,15 —> H = 0,15/0,2 = 75%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP