Một mẫu supephotphat đơn khối lượng 15 55...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một mẫu supephotpha...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một mẫu supephotphat đơn khối lượng 15,55 gam chứa 35,43% Ca(H2PO4)2 còn lại là CaSO4. Độ dinh dưỡng của loại phân bón trên là bao nhiêu? A. 21,54% B. 58,38% C. 3,34% D. 43%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCa(H2PO4)2 = 15,55.35,43%/234 = 0,02354 Bảo toàn P —> nP2O5 = 0,02354 —> Độ dinh dưỡng = %P2O5 = 21,54%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP