Khử m1 gam 1 oxit sắt bằng m2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử m1 gam 1 oxit sắ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử m1 gam 1 oxit sắt bằng m2 gam H2 vừa đủ thì khối lượng của sản phẩm hơi nước tạo thành vượt quá khối lượng H2 cần dùng là 64 gam. Mặt khác để khử m1 gam oxit đó bằng m3 gam khí CO thì thu được 16,8 gam kim loại. Biết oxit sắt chỉ khử thành kim loại & các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức hoá học của oxit sắt. pikaochotona trả lời 15.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Oxit sắt đã dùng là FexOy (a mol) FexOy + yH2 —> xFe + yH2O a…………..ay…………………ay —> mH2O – mH2 = 6,4 ⇔ 18ay – 2ay = 6,4 ⇔ ay = 0,4 FexOy + yCO —> xFe + yCO2 a………………………ax —> nFe = ax = 0,3 —> ax / ay = x/y = 3/4 —> Fe3O4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP