Cho hơi nước phản ứng hết với than...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hơi nước phản ứn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hơi nước phản ứng hết với than nóng đỏ thu được 11,2 lít hỗn hợp khí (đo đktc) A gồm CO, CO2, H2. Hỗn hợp A phản ứng vừa đủ với 32 gam CuO thu được rắn Z. Phần trăm khối lượng CO trong A là A. 35,90% B. 60,00% C. 33,33% D. 20,00%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol CO, CO2, H2. nA = a + b + c = 0,5 nCuO = a + c = 0,4 Bảo toàn electron: 2a + 4b = 2c —> a = b = 0,1; c = 0,3 —> %mCO = 35,90%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP