Hỗn hợp E chứa nhiều este no mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa nhiều...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa nhiều este (no, mạch hở, không có nhóm chức khác). Đốt cháy hoàn toàn 10,2 gam E cần dùng vừa đủ 0,55 mol O2 thu được nước và 0,46 mol CO2. Mặt khác thủy phân hoàn toàn lượng E trên bằng dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được a gam hỗn hợp muối Z và hỗn hợp các ancol đơn chức T. Nếu đốt cháy hết lượng Z trên cần dùng vừa đủ 0,19 mol O2. Giá trị của a là: A. 8,92 B. 9,48 C. 10,34 D. 9,80

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,42 Bảo toàn O —> nO(E) = 0,24 —> nT = nNaOH = 0,12 Do E no nên T cũng no. T có dạng CnH2n+2O nO2 đốt ancol = nO2 đốt E – nO2 đốt Z = 0,36 CnH2n+2O + 1,5nO2 —> nCO2 + (n + 1)H2O —> nO2 = 0,12.1,5n = 0,36 —> n = 2 —> mT = 0,12(14n + 18) = 5,52 Bảo toàn khối lượng: mE + mNaOH = mZ + mT —> mZ = 9,48

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP