Cho hỗn hợp A gồm sắt và các...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp A gồm sắ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp A gồm sắt và các oxit tương ứng.Hoà tan 47,4 gam A vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch B chỉ chứa các muối có số mol bằng nhau và 0,3 mol khí SO2. Thêm Ba(OH)2 dư vào B thu được m gam kết tủa. Giá trị m gần nhất là: A. 70. B. 120. C. 240. D. 280.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
B chứa nFeSO4 = nFe2(SO4)3 = b —> A gồm Fe (3b) và O (a) mA = 16a + 56.3b = 47,4 ne = 2a + 0,3.2 = 2b + 3.2b —> a = 0,6 và b = 0,225 Kết tủa gồm Fe(OH)2 (b), Fe(OH)3 (2b) và BaSO4 (4b) —> m↓ = 278,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP