Hỗn hợp E chứa 2 peptit X và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa 2 pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa 2 peptit X và Y có tổng số liên kết peptit nhỏ hơn 10, tỉ lệ mol tương ứng 1:3. Thủy phân hoàn toàn m gam E trong điều kiện thích hợp thu được 4,2 gam Gly; 12,46 gam Ala; 13,104 gam Val. Giá trị m gần nhất với: A. 15 B. 20 C. 25 D. 30

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP