Nồng độ H+ trong rượu vang là 3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nồng độ H+ trong rượ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nồng độ H+ trong rượu vang là 3,2.10^-4M. Sau khi mở nút chai để hở trong không khí 1 thời gian pH của rượu vang giảm đi. Hỏi nồng độ H+ của rượu khi đó có thể bằng bao nhiêu? A. 1,1.10^-3M. B. 3,0.10^-4M C. 5,0.10^-5M D. 3,2.10^-4M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
pH giảm nên nồng độ H+ tăng lên —> Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP