Hai dung dịch có pH bằng nhau là:...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hai dung dịch có pH ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hai dung dịch có pH bằng nhau là: NaOH aM và Ba(OH)2 bM. Quan hệ giữa a và b là: A. a = b B. b ≤ a C. b = 2a D. a = 2b

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
pH bằng nhau nên [OH-] bằng nhau —> a = 2b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP