Một thanh kim loại M có hóa trị...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một thanh kim loại M...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một thanh kim loại M có hóa trị II được nhúng vào trong một lít dung dịch CuSO4 0,5M. Sau một thời gian lấy thanh M ra và cân lại, thấy khối lượng của thanh tăng 1,6 gam, nồng độ CuSO4 giảm còn bằng 0,3M. a) Xác định kim loại M b) Lấy thanh M có khối lượng ban đầu bằng 8,4 gam nhúng vào một lít dung dịch chứa AgNO3 0,2M và CuSO4 0,1M. Thanh M có tan hết không? Tính khối lượng chất rắn A thu được sau phản ứng và nồng độ mol/lit các chất có trong dung dịch B (giả sử thể tích dung dịch không đổi).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCuSO4 ban đầu = 0,5 nCuSO4 dư = 0,3 —> nCuSO4 phản ứng = 0,2 M + CuSO4 —> MSO4 + Cu 0,2……………………………0,2 Δm = mCu – mM = 1,6 —> 0,2.64 – 0,2M = 1,6 —> M = 56: M là Fe b. nFe = 0,15; nAgNO3 = 0,2; nCu(NO3)2 = 0,1 Fe + 2AgNO3 —> Fe(NO3)2 + 2Ag 0,15……0,2 0,1…….0,2…………….0,1………..0,2 0,05…….0 Fe + Cu(NO3)2 —> Fe(NO3)2 + Cu 0,05…..0,1 0,05……0,05………………0,05……0,05 0……….0,05 —> Fe tan hết. mA = mAg + mCu = 24,8 CM Fe(NO3)2 = 0,15 CM Cu(NO3)2 dư = 0,05

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP