Tổng số hạt proton nơtron electron trong nguyên...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tổng số hạt proton, ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của 2 nguyên tố M và X lần lượt là 76 và 28. M và X tạo thành hợp chất MXa (a: nguyên dương, trong hợp chất MXa thì X có hóa trị là 1), trong phân tử của hợp chất MXa có tổng số hạt proton bằng 51. Xác định MXa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Xác định M: Tổng hạt = 2Z + N = 76 —> N = 76 – 2Z Z ≤ N ≤ 1,5Z —> Z ≤ 76 – 2Z ≤ 1,5Z —> 21,7 ≤ Z ≤ 25,3 —> Z = 22, 23, 24, 25 (1) Xác định X: Tổng hạt = 2Z + N = 28 —> N = 28 – 2Z Z ≤ N ≤ 1,5Z —> Z ≤ 28 – 2Z ≤ 1,5Z —> 8 ≤ Z ≤ 9,3 —> Z = 8, 9 Do X có hóa trị 1 nên loại Z = 8 (O), lấy nghiệm Z = 9 (F) Số proton của MXa = ZM + 9a = 51 Do ZM chỉ lấy 1 trong các giá trị ở (1) nên chọn ZM = 24, a = 3 là nghiệm duy nhất. —> M là Cr và hợp chất là CrF3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP