E là một este 3 chức mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon E là một este 3 chức...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
E là một este 3 chức, mạch hở. Đun nóng 7,9 gam E với dung dịch NaOH dư, đến khi phản ứng hoàn toàn thu được ancol X và 8,6 gam hỗn hợp muối Y. Tách nước từ X có thể thu được propenal. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 thu được 3 axit hữu no, mạch hở, đơn chức (trong đó 2 axit có khối lượng phân tử nhỏ là đồng phân của nhau). Công thức phân tử của axit có khối lượng phân tử lớn hơn là: A. C5H12O2 B. C6H12O2 C. C7H14O2 D. C5H10O2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tách nước từ X có thể thu được propenal (CH2=CH-CHO) nên X là C3H5(OH)3 E có dạng (RCOO)3C3H5 (e mol) —> nNaOH = 3e và nC3H5(OH)3 = e Bảo toàn khối lượng: 7,9 + 40.3e = 8,6 + 92e —> e = 0,025 Hai muối đồng phân là ACOONa (0,05) và muối còn lại là BCOONa (0,025) mY = 0,05(A + 67) + 0,025(B + 67) = 8,6 —> 2A + B = 143 Do A ≥ 43 và B ≥ 1 —> A = 43 (-C3H7) và B = 57 (-C4H9) là nghiệm duy nhất. —> Axít lớn là C4H9COOH (hay C5H10O2)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP