Cách dùng các tiền tố n iso neo...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cách dùng các tiền t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cách dùng các tiền tố n, iso, neo, sec, tert.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
n, iso, neo để chỉ loại mạch C: n: mạch thẳng iso: có 1 nhánh CH3 ở C số 2 neo: có 2 nhánh CH3 ở C số 2 sec, tert để chỉ bậc của gốc hiđrocacbon: sec: gốc bậc II tert: gốc bậc III

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP