Cho 400 gam dung dịch NaOH 10% Xác...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 400 gam dung dịc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 400 gam dung dịch NaOH 10%. Xác định khối lượng Na2O cần cho thêm vào dung dịch để thu được NaOH C% là: a, 15% b, 50%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mNaOH ban đầu = 400.10% = 40 gam Khi thêm vào đó x mol Na2O thì: Na2O + H2O —> 2NaOH x……………………….2x mNaOH tổng = 40 + 40.2x = 80x + 40 mdd tổng = 400 + mNa2O = 62x + 400 a. C% = (80x + 40)/(62x + 400) = 15% —> x = 0,283 —> mNa2O = 17,546 b. C% = (80x + 40)/(62x + 400) = 50% —> x = 3,265 —> mNa2O = 202,43

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP