Cho các nguyên tố X1 Z = 12...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các nguyên tố X1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các nguyên tố X1 (Z = 12), X2 (Z = 18), X3 (Z = 14), X4 (Z = 30). Những nguyên tố thuộc cùng một nhóm là: A. X1, X2, X4 C. X1, X4 B. X1, X2 D. X1, X3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X1: 1s2 2s2 2p6 3s2 —> X1 ở nhóm IIA X2: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 —> X2 ở nhóm VIIIA X3: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 —> X3 ở nhóm IVA X4: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 —> X4 ở nhóm IIB —> X1 và X4 cùng nhóm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP