Cho phương trình hóa học: Al + HNO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho phương trình hóa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho phương trình hóa học: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + NO2 + N2O + H2O. (Biết tỉ lệ mol NO : NO2 : N2O = 3 : 4 : 2) Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là: A. 120 B. 126 C. 134 D. 138

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O = 40 Hệ số của HNO3 là bội số của 40 —> Chọn 120.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP