Hỗn hợp X có khối lượng 7 25...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X có khối lư...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X có khối lượng 7,25 gam chứa 0,1 mol các axit amin no, mạch hở và các amin mạch hở. Hỗn hợp X làm mất màu 12,8 gam Br2. Đốt cháy hoàn toàn X thu được sản phẩm là CO2, N2 và nước, trong đó nH2O – nCO2 = 0,065 (mol). Cũng lượng X trên tác dụng vừa đủ 0,03 mol NaOH. Khi cho X tác dụng với lượng HCl vừa đủ thì thu được khối lượng muối gần nhất là: A. 12 gam B. 13 gam C. 14 gam D. 15 gam vumylinh trả lời 16.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,03 —> Số O = 0,03.2/0,1 = 0,6 —> Số liên kết pi trong chức axit = 0,3 —> k = 0,3 + nBr2/nX = 1,1 X dạng CnH2n+2-2k+xNxO0,6 MX = 14n + 15x + 9,4 = 7,25/0,1 nH2O – nCO2 = 0,1(n + 0,5x – 0,1) – 0,1n = 0,065 —> n = 2,9; x = 1,5 —> nHCl = nN = 0,1x = 0,15 m muối = mX + mHCl = 12,725

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP