Một hỗn hợp X gồm ankan A và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp X gồm an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B đều ở thể khí. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X gồm a mol A và b mol B thì khối lượng CO2 sinh ra nhiều hơn khối lượng H2O là 7,6 gam. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X gồm b mol A và a mol B thì khối lượng CO2 sinh ra nhiều hơn khối lượng H2O là 6,2 gam. Chất khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tổng số nguyên tử cacbon trong A và B nhận kết quả: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 1tuonglaimoi trả lời 16.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A là CnH2n+2 và B là CmH2m TN1: 44(na + mb) – 18(na + a + mb) = 7,6 ⇔ 26(na + mb) – 18a = 7,6 (1) TN2: 44(nb + ma) – 18(nb + b + ma) = 6,2 ⇔ 26(nb + ma) – 18b = 6,2 (2) (1) + (2): 26n(a + b) + 26m(a + b) – 18(a + b) = 13,8 Thay nX = a + b = 0,1 —> n + m = 6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP