Cho m gam este E của axit succinic...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam este E của...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam este E của axit succinic tác dụng với 0,12 mol KOH, sau phản ứng thu được chất rắn X gồm có hai muối, KOH dư và ancol no đơn chức Y. Khi cho Y vào Na dư thấy khối lượng bình tăng 1,575 gam. Mặt khác, khi đốt cháy m gam E với 0,4725 mol O2 vừa đủ thu được 22,89 gam CO2 và H2O. Biết rằng khối lượng CO2 nhiều hơn H2O là 14,07 gam. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn trong X là gần nhất với A. 49% B. 55% C. 53% D. 60%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mCO2 + mH2O = 22,89 mCO2 – mH2O = 14,07 —> mCO2 = 18,48 và mH2O = 4,41 —> nCO2 = 0,42 và nH2O = 0,245 Bảo toàn O —> nO(E) = 0,14 —> nE = 0,035 A-OOC-CH2-CH2-COO-B + 3KOH —> AOK + C2H4(COOK)2 + BOH + H2O —> nBOH = 0,035 m tăng = 0,035(B + 16) = 1,575 —> B = 29: -C2H5 Số C của E = nCO2/nE = 12 —> E là: C6H5-OOC-CH2-CH2-C2H5 X gồm C2H4(COOK)2 (0,035), C6H5OK (0,035), KOH dư (0,015) —> %C2H4(COOK)2 = 55,43%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP