Oxi hóa 8 gam ancol metylic bằng CuO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hóa 8 gam ancol ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hóa 8 gam ancol metylic bằng CuO nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí A gồm HCHO, HCOOH, H2O và CH3OH (dư). Cho A tác dụng với lượng dư Na thu được 3,36 lít H2 (đktc). Tính thể tích (ml) dung dịch NaOH 0,5M cần dùng để tác dụng hết lượng axit có trong A là: A. 150 B. 75 C. 50 D. 100

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCHO = a; nHCOOH = b —> nH2O = a + b và nCH3OH dư = 0,25 – a – b nH2 = b/2 + (a + b)/2 + (0,25 – a – b)/2 = 0,15 —> b = 0,05 —> V = 0,1 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP